ماهان

ساعت پاسخگویی شنبه تا چهارشنبه از 10 الی 18 : 88865798 - 88865411 - 88865407 - 88865418

آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان فجر(جم)، کوچه مدائن، پلاک 20، ساختمان ماهان، طبقه 3، واحد5

دکتر غلامعلی عکاشه


تحصیلات

 • 1351 – 1343 دوره پزشکی عمومی – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • 1354 – 1351 دوره طرح پزشکی عمومی – جالق سراوان
 • 1358 – 1354 دوره تخصصی جراحی ارتوپدی – دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • 1363 تا حال دوره های مختلف آرتروپلاستی و تروما – سوییس ، آمریکا ، آلمان و ....

عضویت در انجمن های بین المللی

 • انجمن جراحان ارتوپدی ایران
 • جامعه جراحان ایران
 • مجمع انجمن های تخصصی ایران
 • انجمن بین المللی ارتوپدی AO
 • انجمن جراحان ارتوپدی آمریکا AOS
 • انجمن جراحان ارتوپدی SICOT
 • انجمن جراحان ارتوپدی کشورهای عربی PAN ARAB

سوابق کاری

 • 1354 – 1351 رییس بیمارستان شیرخورشید و رییس سپاه بهداشت
 • 1363 – 1358 رییس بخش ارتوپدی بیمارستان فیاض بخش
 • 1367 – 1359 رییس بخش ارتوپدی بیمارستان مصطفی خمینی – مسئول اعزام بیماران ارتوپدی به خارج از کشور
 • 1368 – 1363 رییس بخش آموزش بیمارستان فیاض بخش – استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • 1372 – 1369 رییس بیمارستان معیری
 • 1375 – 1368 رییس بخش ارتوپدی بیمارستان خاتم الانبیاء
 • 1384 – 1377 عضو هیات مدیره انجمن جراحان ارتوپدی ایران
 • 1391 – 1386 رییس انجمن جراحان ارتوپدی ایران
 • 1392 – 1391 عضو هیات مدیره انجمن جراحان ارتوپدی ایران
 • 1392 تا حال رییس انجمن جراحان ارتوپدی ایران
 • 1387 تا حال عضو هیات مدیره جامعه جراحی
 • 1389 تا حال عضو مجمع انجمنهای تخصصی پزشکی

مقالات و سخنرانی ها

ارائه بیش از 200 سخنرانی علمی در کنگره های مختلف در سطوح بین المللی

جوایز

 • پزشک نمونه سال 1386 در ایران
 • پزشک نمونه سال 1393 در ایران